Westers.nl

Visie


Visie

Onderaan de pagina vindt u de links naar onze beleidsplannen

 

Visie

 

Meer passende woonvormen voor ouderen; daar zorgt Zo Willen Wij Wonen voor. Door onderling kennis te delen en te helpen financiële steun te krijgen, zorgen wij er met elkaar voor dat er nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Onafhankelijk van waar ouderen wonen, wat hun economische positie is en met welke eventuele aandoeningen ze leven: iedereen verdient een plek waar het prettig wonen en (samen)leven is. Vaak het liefste in eigen plaats, dorp of wijk. Voor iedere oudere een eigen thuis.

Steengoede dromen

Binnen de provincie zijn diverse bewonersinitiatieven gaande om nieuwe duurzame manieren van wonen en leven voor ouderen (al dan niet in combinatie met jongeren) te realiseren: voor ouderen die zelfstandig wonen en tegelijk de wens hebben om te leven in een setting waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat. En er zijn initiatieven die een andere manier van leven voor mensen met dementie mogelijk maken, waarin ook ruimte is voor de mantelzorger en de zorgverlener. Deze initiatieven komen voort uit de wensen van inwoners. Bevlogen en betrokken aanpakkers, die tegelijkertijd merken hoe verrekte lastig het is om steengoede dromen concreet te maken.

Het risico dat plannen stranden is hoog. Dat komt vaak door een gebrek aan specialistische kennis en/of te weinig financiële middelen. Het is moeilijk om de nieuwe huisvestingsplannen gefinancierd te krijgen. Ook merken initiatiefnemers dat er koudwatervrees is bij gemeenten en woningcorporaties om bewonersinitiatieven volledig te ondersteunen. Om deze redenen hebben diverse bewonersinitiatieven hun krachten gebundeld in Zo Willen Wij Wonen.

Leren en helpen

Wij zijn een samenwerking van bewonersinitiatieven met als doel elkaar te ondersteunen met kennis en toegang tot geld om de ontwikkeling van nieuwe manieren van wonen en samenleven voor ouderen te helpen realiseren. Vanuit de deelnemende initiatieven wordt kennis met elkaar gedeeld en waar nodig wordt externe expertise geregeld waar iedereen profijt van heeft. Denk hierbij aan hulp bij conceptontwikkeling, locatie- en marktonderzoek, opstellen van een programma van eisen voor de woonvorm en exploitatieplannen. De vastgoedontwikkeling vindt plaats vanuit het verlangen van mensen, hun visie, niet vanuit de stenen. Voor alle wooninitiatieven vraagt dat een eigen benadering. Ervaringen worden gedocumenteerd en digitaal ter beschikking gesteld.

 

Kernwaarden

 

De kracht van Zo Willen Wij Wonen ligt in het feit dat zij deskundig én erkend is. Daarmee is zij in staat om de kans op realisatie van woonvormen door bewonersinitiatieven aanzienlijk te vergroten. Kennisontwikkeling en -deling is daarbij fundamenteel. Daarbij blijft de regie van de ontwikkeling bij de mensen zelf.

Zo Willen Wij Wonen zorgt ervoor dat initiatiefnemers van nieuwe vormen van wonen de positieve energie behouden, ook bij tegenslagen, om tot realisatie van hun dromen te komen.

Onderscheidend is dat de stichting oog en oor heeft voor mensen die normaliter niet gehoord worden. Het gaat dan onder meer om mensen met dementie, mantelzorgers en mensen met ervaringsdeskundigheid. Ook is er aandacht voor mensen met een klein besteedbaar inkomen en/of vermogen.

Vanuit haar deskundige rol, is het Zo Willen Wij Wonen niet vreemd zich meer activistisch op te stellen wanneer dit realisatie van de ambitie versneld of vergemakkelijkt. Om de kracht van ouderen en het belang van passende seniorenhuisvesting te agenderen als onderdeel van beleid.

Kernwaarden zijn eigen regie, innovatief, collectiviteit, integriteit, geloofwaardigheid én plezier.

Bestanden

 

Beleidsplan 2024 Stichting Zo Willen Wij Wonen Beleidsplan 2023 Stichting Zo Willen Wij Wonen Beleidsplan 2022 Stichting Zo Willen Wij Wonen


Documenten