Westers.nl

Garmerheerd


Garmerheerd

In Garmerwolde wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen gewerkt aan plannen voor het realiseren van een meergeneratiehof met 15 tot 24 woningen. Op initiatief van een groep van circa 10 bewoners uit het dorp wordt nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van dit hof op een historische locatie in de dorpskern, zie de afbeelding van deze plek hierboven. Het betreft de transformatie van een boerenerf naar duurzame woningbouw. Er worden daarbij zoveel mogelijk sloopmaterialen van de huidige boerderij hergebruikt in de nieuwe situatie.

Belangrijke drijfveren voor het meergeneratiehof zijn onderling sociaal contact en noaberschap. In het selecteren van de toekomstige groep bewoners zoeken de initiatiefnemers bewoners met eenzelfde woonwens, ter ondersteuning van de sociale (dorps)structuur in de hechte en levendige gemeenschap in Garmerwolde. Dit betekent dat ook gekeken wordt naar de mogelijkheden voor gerichte doorstroming in het dorp.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in het najaar van 2023 afgerond. Bij het doorgaan van het project Garmerheerd wordt met de toekomstige bewoners vastgesteld op welke manier zij de volgende fase inrichten en uitvoeren.Documenten