Westers.nl

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

 

In Wedde, Vriescheloo en Veelerveen hebben bewoners de wens om langer te kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Bij het ontwikkelen van oplossingen zijn de woonwensen van inwoners het uitgangspunt. Deze woonwensen worden opgehaald door het uitzetten van vragenlijsten en het organiseren van thema-avonden en individuele gesprekken.

In de zomer van 2022 wordt alle data vertaald naar gerichte interventies in de dorpen om het langer blijven wonen in de dorpen mogelijk te maken. Inwoners en dorpsraden gaan vervolgens ook samen aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe vormen van wonen in de dorpen. Naast de fysieke omgeving gaat het hierbij ook over voorzieningen, zorg, welzijn en ondersteuning van buren, familie en vrijwilligers.

Eén van de projecten die ontstaan is vanuit dit traject is Pastoriebuurt Vriescheloo: Video Pastoriebuurt Vriescheloo.

Via de website www.zowoontwesterwolde.nl kunt u de tussentijdse resultaten en voortgang volgen.Documenten