Westers.nl

Nieuwe intitiatieven


Nieuwe intitiatieven

Nieuwe initiatieven


Heeft u ook ideeën over nieuwe vormen van wonen voor ouderen? Wij, Zo Willen Wij Wonen, nodigen u van harte uit contact op te nemen en te kijken of en op welke manier we hierin kunnen samenwerken.

U kunt als initiatief(nemer) deelnemer worden bij de stichting. Belangrijk voor het deelnemerschap, daarmee bijvoorbeeld ook het ontvangen van incidentele ondersteuning van Zo Willen Wij Wonen bij uw initiatief, is dat eigenaarschap en/of regie van het idee ligt bij de gebruikers van de nieuwe woonvorm. Daarnaast is het van belang dat de ambitie is om samen met andere initiatiefnemers van elkaar te leren, actief kennis te delen en te ontwikkelen. Meer informatie over een eventuele aanmelding als deelnemer vindt u hier.Documenten