Westers.nl

Kennisbank
Kennisbank

Activiteiten voor het inspireren en ondersteunen van (aangesloten) initiatieven

 

Kennisdeling tussen de verschillende initiatieven vindt plaats door regelmatige organisatie van workshops en inspiratiesessies. Zo delen we op actieve wijze relevante kennis, documentatie en inspiratie voor initiatiefnemers van nieuwe vormen van wonen in de provincie.

Het is ook mogelijk je als individu of groep aan te melden als deelnemer bij de stichting, om op die manier optimaal te kunnen profiteren van de onderlinge samenwerking en (opgebouwde) kennis. Op aanvraag geeft het bestuur van Zo Willen Wij Wonen ook incidentele ondersteuning bij deze deelnemers, zoals advies bij het ontwikkelen van de inhoud en het proces om te komen tot realisatie en het ondersteunen bij het aanvragen van co-financiering.

In deze kennisbank zal de opgedane kennis door uitvoering van activiteiten van Zo Willen Wij Wonen verspreid worden. Denk hierbij aan verslaglegging van de thematische inspiratiesessies die georganiseerd worden. Hieronder kunt u documentatie vinden over je zou kunnen starten met het formuleren van een eigen woonvisie en hoe de verschillende initiatieven om gaan met bewonersparticipatie.

 

Woonvisie

Bewonersparticipatie

Organisatie

Subsidies en fondsen

Hulp, zorg en ondersteuningDocumenten