Westers.nl

Woonvisie
Woonvisie

Terug

 

Woonvisie

 

Hoe kom je tot een inspirerende woonvisie? Vaak is de start van het proces om tot een nieuwe vorm van wonen te komen een eerste idee of een droom. Leg dit vast, als vertrekpunt van het proces dat volgt. Ook bij Zo Willen Wij Wonen besteden we hier aandacht aan in inspiratiesessies. Op basis daarvan hebben we onderstaand document ontworpen. Mogelijk helpt ook jou/jullie dit om eerste gedachten op papier te zetten, dit kan bijvoorbeeld aanleiding vormen om op basis daarvan met anderen (mogelijke mede-initiatiefnemers, experts, etc.) in gesprek te gaan. Dit kan weer voor verdere verrijking en ontwikkeling van de woonvisie leiden, daarmee ook tot vervolgstappen in het proces richting realisatie van de visie.

 

Tip: klik op onderstaande afbeelding om deze te kunnen vergroten en downloaden.