Westers.nl

Hulp, Ondersteuning & Zorg
Hulp, Ondersteuning & Zorg

Terug

Op 29 november 2023 organiseerde Zo Willen Wij Wonen een inspiratiebijeenkomst met als thema: van Burenhulp tot Verpleeghuiszorg, hoe doe en wil je dat?

Tijdens de bijeenkomst is kennis gedeeld en zijn vragen & dilemma's verzameld. Hoe verschillende de initiatieven ook zijn, het wel/niet kiezen voor een specifieke of gemengde doelgroep, de onderlinge sociale samenhang, wat doe je wel/niet voor elkaar en de relatie met de buurt zijn thema's die overal spelen.

De verzamelde informatie op 29 november is input voor vervolgbijeenkomsten in 2024. In de bijlage hieronder is een kopie van het verslag van de bijeenkomst op 29 november in Garmerwolde te downloaden.

Bestanden

 

Zo Willen Wij Wonen - Inspiratiebijeenkomst Hulp, Ondersteuning & Zorg - 29 november 2023.pdf