Westers.nl

Projecten

Wonen

Hof in Zuid duurzaam bewonersinitiatief  
Vier groepswoningen voor ouderen met beperkingen zowel somatisch als psycho-geriatrisch als onderdeel van een groter woongebouw. Elke…
Vijf Molens is een project met levensloopbestendige woningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen op de begane grond.