Westers.nl

De initiatieven

De initiatieven

De eerste initiatieven

Meer passende woonvormen voor ouderen; daar zorgt Zo Willen Wij Wonen voor. Door onderling kennis te delen en te helpen financiële steun te krijgen, zorgen wij er met elkaar voor dat er nieuwe woonvormen voor ouderen komen.