Westers.nl

Waardig Wonen

Waardig Wonen

Waardig Wonen


‘Waardig Wonen’ biedt een thuis voor mensen met dementie in een gewone wijk of dorp. Opgericht door mantelzorgers van mensen met dementie, op een manier waarbij mensen met dementie kunnen blijven wonen in een eigen herkenbare omgeving. Elk huis biedt woonruimte aan maximaal vijf à zes mensen met dementie. Gewone eengezinshuizen met een liefdevol zorgteam dat 24 uur per dag voor hen aanwezig is in het huis.Documenten