Westers.nl

Woonborg Sappemeer


Woonborg Sappemeer

Woonborg Sappemeer


‘Woonborg Sappemeer’ is een concept om een bestaande monumentale boerderij te ontwikkelen tot een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Een activerende en rustgevende woonomgeving waarin de relatie van het wonen met de natuur centraal staat met een tuininrichting met aansprekende objecten. Healing Environment vanuit een natuurlijke woonwijze. Eigen regie, extended family en activering zijn sleutelwoorden.