Westers.nl

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

Het bewonersinitiatief Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen is gestart. Het doel van dit initiatief is om informatie te verzamelen over de woonwensen van de inwoners van de drie dorpen. De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen willen graag weten of de inwoners van de dorpen er graag willen blijven wonen en wat daarvoor belangrijke zaken zijn. Dit met het doel om concrete interventies vast te stellen en te werken aan de realisatie daarvan. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. De informatie uit de huis-aan-huis verspreide vragenlijsten is voor de zomer op twee themabijeenkomsten besproken. Ook hebben individuele gesprekken plaatsgevonden. Voor de individuele gesprekken kunt u zich nog steeds aanmelden via deze website. De resultaten van de themabijeenkomsten zijn vertaald in een nota van uitgangspunten en een eerste programma van eisen voor de drie dorpen. Deze uitgangspunten en functioneel programma zijn op ontwerpavonden in de dorpen zodanig besproken dat ze uitgewerkt zijn in drie testplannen: Natuurlijk Wonen Veelerveen, Pastorie Wonen Vriescheloo en Gemeentehuis Wonen Wedde. Deze plannen worden in het eerste kwartaal van 2023 getest op welke wijze de plannen juridisch, financieel en technisch haalbaar worden. Ook belangstelling voor het wonen en een actieve rol van bewoners in het verdere planproces is onderdeel van het onderzoek. Het doel is om te komen tot concrete voorstellen voor interventies om het langer zelfstandig thuis wonen in de dorpen en het gebied eromheen mogelijk te maken. U wordt van harte uitgenodigd bij de planbijeenkomsten aanwezig te zijn. Inschrijven is mogelijk op de contactpagina