Westers.nl

Individuele gesprekken


 Individuele gesprekken

Bewoners worden van harte uitgenodigd om gedurende de loop van dit gehele traject in gesprek te gaan over specifieke onderwerpen als woonvormen, zorg & ondersteuning, voorzieningen en activiteiten. De mogelijkheid wordt aangeboden om één-op-één in gesprek te gaan met een vertegenwoordiger vanuit de dorpen. 

Misschien heeft u ook meegedaan aan de vragenlijst naar het ´Langer blijven wonen in eigen dorp’ en aangegeven geïnteresseerd te zijn in het voeren van een (één-op-één) vervolggesprek.

Deze gesprekken zullen gedurende het gehele traject worden gevoerd. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen op de contactpagina  De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen zorgen voor het maken van een afspraak.Documenten