Westers.nl

Resultaten vragenlijst


 Resultaten vragenlijst

Hieronder vindt u een greep uit de resultaten van de vragenlijst, welke is uitgezet bij inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. Onderaan deze pagina kunt u de volledige resultaten van de vragenlijst downloaden. De vragenlijst kan overigens nog steeds ingevuld worden, ga hiervoor naar de vragenlijst. Eventuele nieuwe ingevulde vragenlijsten zullen in een latere fase verwerkt worden in onderstaande resultaten.

Algemeen     

 • 172 vragenlijsten ingediend
 • 15% van alle huishoudens in de drie dorpen
 • Grootste groep is 55-70 jaar
 • Jongste respondent 27 jaar, oudste is 92 jaar
 • Mannen 48 %, vrouwen 52 %
 • Gelijkwaardig aantal respondenten over dorpen verdeeld ; Wedde 88, Vriescheloo 31, Veelerveen 53
 • 50 mensen willen vervolggesprek
 • 70 mensen aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden

Woonsituatie

 • Huidige woonsituatie ; vrijstaande woning 84 %, rijtjeswoning of twee onder een kap 16 %
 • Zo lang mogelijk in je dorp blijven wonen, dat wil 73 %
 • Denkt op termijn te willen verhuizen, ja 17 %, nee 38 %, evt 44 %
 • Woning geschikt voor rollator gebruik, ja 62 %, nee 38 %
 • Redenen om niet te verhuizen ; meest genoemd de mooie woonomgeving, gehecht, gaan woning levensloopbestendig maken
 • Reden om wel te verhuizen ; gezondheid 41 %, tuin te groot 13 %, woning te groot 6 %
 • Wil in dorp blijven wonen bij verhuizen ; ja 11 %, nee 13 %, misschien 37 %

Ondersteuning

 • Veilig gevoel in huis ; redelijk veilig 30 %, zeer veilig 60 % , komt door goede voorzieningen, rustige woonomgeving, buren
 • Krijgt u hulp ; ja 22 % (16 % 0-3 uur), nee 79 %
 • Geeft u hulp ; ja 47 % (35 % 0-3 uur), nee 53 %
 • Maakt u gebruik van ondersteuning ; ja 17 % (huishoudelijke hulp 9 %), nee 83 %

Hulp bij het wonen

Hoe belangrijk is hulp bij het langer zelfstandig thuis wonen

 

 

Belangrijk

31

%

Neutraal

10

%

Onbelangrijk

2

%

Weet ik niet / n.v.t.

16

%

Zeer belangrijk

28

%

Zeer onbelangrijk

5

%

Voorzieningen

 • Voorzieningen die belangrijk zijn en vaak genoemd ; dorpshuis, huisarts, fysiotherapie, winkel
 • Welke activiteiten doet u mee ; bingo, wandelingen, vrijwilligerswerk bij de Burcht en bij Wedde Dat, sportverenigingen en diverse andere verenigingen, toneel, concerten, georganiseerde activiteiten, dorpsraad
 • Hoeveel vrijwilligerswerk wordt er verricht ; 0-3 uur 76 %, 3-10 uur 14 %, > 2 %
 • Welke voorzieningen zijn gewenst ; buurtwinkel/ supermarkt/ weekmarkt (vaak genoemd), gemeenteloket, openbaar vervoer, kindervoorzieningen
 • Welke activiteiten zijn gewenst, ook hier een grote diversiteit ; voor jong en oud, muziek en dans, natuur, gezond leven, moestuin

Verhuizen

Wilt u bij verhuizen kopen of huren?

(42

%)

Beiden is mogelijk

29

%

Huren

13

%

Kopen

19

%

Als u wilt verhuizen, op welke termijn

 

 

Binnen 1 tot 2 jaar

4

%

Binnen 3 tot 5 jaar

9

%

Binnen 6 tot 10 jaar

6

%

Na (meer dan) 10 jaar

13

%

Weet ik niet

29

%

 • Naar welk type woning wilt u verhuizen (60 %) ; appartement 20 %, vrijstaand 20 %, bungalow/chalet 10 %,  groepswoning 7 %

Hoe en met wie wilt u wonen?

Met gedeelde ontmoetingsruimte

17

%

Met gedeelde voorzieningen (tuin, schuur)

10

%

Met huishoudhulp

16

%

Met klus- en tuinhulp

16

%

Samen met buurtgenoten (bekenden)

10

%

Samen met familie

12

%

Samen met leeftijdsgenoten (onbekenden)

13

%

Samen met meerdere generaties

12

%

Samen met vrienden

9

%

Weet ik niet

11

%

Zelfstandig

62

%

 • Parkeerplaats eigen terrein 28 %, garage 16 %, schuur/berging 23 %, gelijkvloers 41 %, balkon/ terras 20 %, tuin 30 %

 

 

 

Bestanden

 

Resultaten vragenlijst WVV 2022-04-25.pdf