Westers.nl

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!

Ingediend door JanPMulderWesters op vr, 12/11/2021 - 13:44

Algemeen

Welkom bij de vragenlijst over uw woonwensen. Het doel van deze vragenlijst is om informatie op te halen over de woonwensen van de inwoners Wedde, Vriescheloo, Veelerveen en omgeving. Met daarbij specifieke aandacht voor de mogelijke wensen om wel/niet langer te kunnen blijven wonen in de dorpen en wat daar eventueel extra voor nodig is. Nodig in de inrichting van de eigen woning of wat betreft alternatieve woningen en ook wat betreft voorzieningen en ondersteuning.
Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en antwoorden. De antwoorden op de vragenlijsten worden gebruikt om het langer blijven wonen in de dorpen mogelijk te maken, op basis van de behoeften van u en uw dorpsgenoten.

 
Algemeen
1. Geslacht
5. Wonen er kinderen in uw huishouden?

Wonen

Wonen
7. Hoe woont u nu?
8. Denkt u wel eens na over langer kunnen blijven wonen in uw eigen dorp?
9. Is uw huidige woning op dit moment geschikt voor gebruik met een rollator?
10. Denkt u dat u (op termijn) zou willen verhuizen?
12. Wilt u bij een eventuele verhuizing in uw eigen dorp blijven wonen?
13. Wat is de meest voorname reden waarom u (op termijn) denkt te verhuizen?
14. Als u wilt verhuizen, op welke termijn zou dat dan zijn?
15. Naar welk type woning zou u het liefst willen verhuizen?
16. Welke ruimte of voorzieningen zijn voor u belangrijk bij de woning die u zoekt?
U kunt hier meer dan één antwoord aankruisen
17. Met wie zou u willen wonen?
U kunt hier meer dan één antwoord aankruisen.
18. Wilt u bij verhuizen kopen of huren?
19. Hoe veilig voelt u zich in uw eigen huis?

Leefbaarheid

Leefbaarheid
20. Kunt u aangeven hoe belangrijk hulp bij huishoudelijke activiteiten (huis en/of tuin), persoonlijke verzorging of verpleging is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen?
20.1. Krijgt u hulp van anderen in uw dagelijks leven?
20.2. Hoeveel uren hulp krijgt u per week hulp van gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen of buren?
21. Geeft u hulp aan anderen?
22. Hoeveel uren hulp geeft u per week hulp aan gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen of buren?
23. Hoeveel vrijwilligerswerk doet u in uw dorp?
24. Maakt u gebruik van WMO-, thuiszorg-, welzijn- of buurtondersteuning?
25. Op welke manier maakt u gebruik van WMO-, thuiszorg-, welzijn- of buurtondersteuning?
U kunt hier meer dan één antwoord aankruisen.
26 Hoeveel uren krijgt u de ondersteuning vanuit WMO, thuiszorg, welzijn of de buurt?

Vervolg

Vervolg
In de eerste maanden van 2022 voeren we met belangstellenden één-op-één gesprekken over het langer kunnen blijven wonen in uw dorp en wat daar eventueel voor u of voor anderen nodig is.
Heeft u belangstelling voor het voeren van een gesprek hierover?
Via welk e-mailadres of telefoonnummer kunnen we u op de hoogte houden?
Wilt u op de hoogte blijven van het vervolg van het onderzoek?
Hoe kunnen we daarover contact met u opnemen?
Geeft u toestemming voor verwerking van uw antwoorden in de resultaten van deze bewonersraadpleging?
Wij verwerken uw gegevens anoniem en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid