Westers.nl

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!


 Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!

Het bewonersinitiatief Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen is reeds enige tijd actief. Het doel van dit initiatief is om informatie te verzamelen over de woonwensen van de inwoners van de drie dorpen. De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen willen graag weten of de inwoners van de dorpen er graag willen blijven wonen en wat daarvoor belangrijke zaken zijn. Daarbij kan gedacht worden aan wensen voor een toekomstig huis, en ook aan voorzieningen voor het huidige huis en de woonomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, activiteiten, voorzieningen en ondersteuning.

Het is belangrijk om de wensen in kaart te brengen, want er zijn veel signalen dat mensen graag langer in de dorpen willen blijven wonen dan nu vaak mogelijk is. Zowel ouderen die behoefte hebben aan meer voorzieningen, als jongeren die graag willen blijven of terug willen keren naar het dorp waar zij zijn opgegroeid. Om hier actie op te ondernemen is de samenwerking gezocht met stichting Zo Willen Wij Wonen, die de initiatiefnemers ondersteunt.

De wensen van de inwoners worden verzameld door een bewonersraadpleging. Dit wil zeggen dat inwoners uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen. De uitnodiging om de vragenlijsten in te vullen is huis-aan-huis in de dorpen verspreid begin 2022.

De resultaten uit de vragenlijst zijn gepresenteerd aan de inwoners. Ook hebben inwoners in de vragenlijst aangegeven wanneer ze graag één-op-één in gesprek willen gaan om hun wensen nader toe te lichten. Vervolgens zijn alle resultaten gebundeld en gaan de initiatiefnemers aan de slag om de wensen van inwoners, waar mogelijk, te realiseren.

Dit heeft geresulteerd in de organisatie van thema-avonden in de zomer van 2022, gevolgd door ontwerpavonden in de herfst van 2022. Op dit moment worden 3 concrete nieuwe vormen van wonen in de 3 dorpen, in de vorm van testplannen, besproken met geïnteresseerden.

Voor meer informatie of vragen kunnen inwoners en andere geïnteresseerden terecht bij de Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo of de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen.