Stichting Zo Willen Wij Wonen

Stichting Zo Willen Wij Wonen

Onze ambitie

 

Onze ambitie is het realiseren van nieuwe en verschillende woonvormen voor ouderen. Woonvormen die bewoners en hun naasten(mede) zelf ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen gebruiken we om elkaar en anderen te inspireren.  

 

Zo Willen Wij Wonen staat voor het realiseren van nieuwe manieren van wonen en leven voor ouderen, vanuit eigen initiatief en daarmee op een manier zoals bewoners dat zelf willen. 

 

Wij zijn een platform van samenwerkende bewonersinitiatieven. Door onderling kennis en ervaringen te delen wordt de kans op daadwerkelijke realisatie vergroot.