Westers.nl

Samenwerking binnen Zo Willen Wij Wonen

Samenwerking binnen Zo Willen Wij Wonen

“De samenwerking binnen Zo Willen Wij Wonen helpt echt om stappen te zetten”

Acht nieuwe vormen van wonen en leven voor ouderen, daar richt het Toukomstproject Zo Willen Wij Wonen zich op. Acht afzonderlijke projecten die zich samen sterk maken. Bijvoorbeeld door inspiratiesessies, zoals eind september. Initiatiefnemer Wouter van de Kolk: “Samen hebben we veel meer kans van slagen.”

Stichting Zo Willen Wij Wonen is een samenwerking tussen acht projecten gericht op nieuwe woonvormen voor ouderen in de provincie Groningen. Denk hierbij aan woongemeenschappen, een plek voor mensen met dementie in een woonwijk, een complex met zelfstandige appartementen en een kleinschalige woonvorm in een monumentale boerderij.

Dromen en ambities

Wouter van de Kolk is voorzitter en één van de initiatiefnemers van de stichting: “Deze ideeën komen echt bij bewoners zelf vandaan. Het draait om toenemende vergrijzing, minder mogelijkheden voor professionele (zorg)ondersteuning en vaak ook vermindering van fysieke voorzieningen in de omgeving. De mensen voorzien dat ze langer thuis moeten blijven wonen, en willen dat ook. Maar wel in hun eigen woonomgeving en op een manier die bij ze past. Alle initiatiefnemers zijn de afgelopen jaren zoekende geweest. Hoe kunnen we onze dromen, onze ambities realiseren? Dat is heel ingewikkeld. En het is een gigantisch traject. Elk project staat op zichzelf, heeft eigen regie en neemt eigen beslissingen, kiest hoe, wat, waar, etc. Maar samen heb je meer kans van slagen. Daarom is Zo Willen Wij Wonen opgericht. We delen kennis en werken samen.”

Lees het artikelDocumenten