Westers.nl

Stichting Zo Willen Wij Wonen


Stichting Zo Willen Wij Wonen

Wooninitiatieven vanuit de wensen van Groningse inwoners

Binnen de provincie zijn er diverse bewonersinitiatieven om nieuwe duurzame manieren van wonen en leven voor ouderen (soms ook in combinatie met jongeren) te realiseren. Voor ouderen die zelfstandig wonen en tegelijk de wens hebben om te leven in een woonomgeving waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat. En er zijn initiatieven binnen Zo Willen Wij Wonen die een andere manier van leven voor mensen met dementie mogelijk maken, waarin ook ruimte is voor de mantelzorger en zorgverlener. Alle initiatieven komen voort uit de wensen van Groningse inwoners. Bevlogen en betrokken aanpakkers, die tegelijkertijd merken hoe verrekte lastig het is om steengoede dromen concreet te maken.

Het risico dat hun plannen stranden is hoog. Dat komt vaak door een gebrek aan specialistische kennis en/of te weinig financiële middelen. Diverse bewonersinitiatieven hebben nu hun krachten gebundeld om de kansen op realisatie sterk te vergroten. Zo kan Groningen voor álle inwoners een fijne woonplek zijn en blijven, nu en in de toekomst!Documenten