Westers.nl

Referenties
Referenties

Referenties

 

Op deze pagina delen we links naar referentieprojecten en andere interessante voorbeelden. Doel is om op deze manier ook via deze weg reeds opgedane kennis overzichtelijk in beeld te hebben en te delen met initiatiefnemers.

 

Mensen met dementie Groningen

Informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers, wonen, welzijn, ontmoeting en zorg, de wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen. Actueel nieuws en elke maand een nieuwsbrief.

Platform31

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie die vanuit het wonen trends in steden en regio's overziet. Ze verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en probeert tot een aanpak te komen waar bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen.

Praat vandaag over morgen

Het platform pleit voor het gesprek over ouder worden. Wat kun jij betekenen voor de ouderen in jouw omgeving? Hoe wil jij zelf oud worden? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je nu al regelen om straks prettig oud te worden? Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Het staat vast dat de zorg voor ouderen zal veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Op de website voorbeelden in inspiratie hoe het gesprek te voeren.

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is een landelijk platform voor maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze probeert het fysieke, sociale en economische domein aan elkaar te verbinden in een wereld waarin de eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie in fors tempo toenemen. ZorgSaamWonen probeert verschillende expertises aan complexe vraagstukken te laten werken om daarmee tot succesvolle, nieuwe oplossingen te komen. ZorgSaamWonen is de spil tussen partijen.

Cooplink

Cooplink is een kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties in verenigingsverband. Via de kennisbank en kennisdeelsessies is veel informatie te vinden over de organisatievorm wooncoöperatie.Documenten