Westers.nl

Brokanthuis

Brokanthuis

Brokanthuis

 

In een Brokanthuis wonen 20 tot 30 ouderen zelfstandig samen. Iedereen heeft de beschikking over een eigen appartement en daarnaast zijn er allerlei algemene ruimtes. De bewoners hebben grote zeggenschap over hoe het gaat in het huis. Brokant regelt de algemene zaken voor iedereen en kan naar behoefte ouderen individueel helpen. De missie is om alle ouderen de mogelijkheid te bieden te leven zoals ze dat willen en zoals dat bij hen past.

 

Brokant

Ouderenorganisatie Brokant draagt bij aan een oplossing voor deze uitdaging met de realisatie van Brokanthuizen. Een Brokanthuis is een woonleefgemeenschap gebaseerd op de behoeften van ouderen. Het bestaat uit een combinatie van kleinschalige huisvesting, een lidmaatschap voor de wijk en een breed aanbod aan diensten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning.

In opdracht van de provincie Groningen doet Brokant een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van huisvesting in Groningen. De wensen van de inwoners zijn hierbij uitgangspunt. Voor dit onderzoek en de realisatie van het concept werkt Brokant samen met de Stichting Zo Willen Wij Wonen. Om te leren kennen wat mensen graag willen wordt op woensdag 14 juni tussen 11.30 en 15.30 uur een open inloop gehouden bij Sociëteit De Harmonie (Kreupelstraat 10). Men kan op ieder moment binnenlopen en ook weer vertrekken. Op interactieve en creatieve wijze worden ideeën opgehaald en hebben deelnemers op die manier invloed op de uiteindelijke realisatie.

Iedereen is welkom Inwoners van Groningen, mogelijke toekomstige huurders, belangstellende organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud. Of men mogelijk interesse heeft om in een Brokanthuis te wonen, actief wil meedenken of enkel nieuwsgierig is. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en input te leveren. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

 

Meer informatie:

Brokant, Caroline Coumans 06 54544328

Zo Willen Wij Wonen, Wouter van de Kolk 06 52633061

Download flyer Inloopmiddag Brokant Groningen
Download persbericht
 Documenten