WESTERS ARCHITECTUUR

Op 28 oktober is de website Gemeenten van de Toekomst geopend door minister Plasterk. Westers stond aan de wieg van deze ontwikkeling en heeft vanaf de basis meegewerkt aan het totstandkomen van het webplatform. De site geeft informatie over de decentralisaties in het sociaal domein. In het sociale domein staan gemeenten voor een enorme uitdaging op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen. Met het programma ‘Gemeenten van de Toekomst’ ondersteunt het ministerie van BZK gemeenten bij deze verandering. De ambitie is om alle initiatieven en ontwikkelingen rond de decentralisaties onder één paraplu bij elkaar te brengen, zodat zij elkaar maximaal kunnen versterken en gemeenten hun werkzaamheden binnen het sociaal domein in samenhang kunnen organiseren.