Westers.nl

Gebiedsvisie en participatie


Gebiedsvisie en participatie

Integratie van uiteenlopende ambities. 

 

Gebiedsvisies met als vertrekpunt participatie en integratie


Van alle gebruikers in het gebied, vanuit alle domeinen. Bewoners, ondernemers, winkeliers, toeristen, ouderen, jongeren. Met al dan niet beperkingen in zorg en welzijn. Een vergrijzende bevolking. Een pandemie Covid-19.

Veranderende omstandigheden en structurele ontwikkelingen vragen om een visie op een gebied, een visie op ruimtelijke ordening. Een gebiedsvisie waarin wonen, zorg, welzijn en economie zijn geïntegreerd. Woonvisie, woonzorgvisie op gebiedsniveau toegepast met een visie op sport en onderwijs.