Westers.nl

Initiatieven voor woonvormen

Initiatieven voor woonvormen

Westers kleinschalige wooninitiatieven


Westers is vanaf de oprichting betrokken bij initiatieven voor kleinschalige woonvormen. Gemeenschappelijke woonvormen waarin bewoners voorzieningen kunnen delen in hun directe omgeving.

Westers typeert woonvormen van stedelijk tot landelijk. Vanuit initiatiefnemers en gebruikers ontstaan eigen nieuwe vormen. Een grote variatie wat betreft initiatief, proces, ontwerp, bouw, beheer, gebruik, omvang, omgeving, collectiviteit, financieel.