Westers.nl

Testen van drie plannen
Testen van drie plannen

In 2023 worden de plannen voor 3 nieuwe woonvormen in de 3 dorpen getest op hun realisatie mogelijkheden. Dit wordt regelmatig besproken door betrokken bewoners die mee willen doen met een of meerdere van de plannen van het bewonersinitiatief.  

Er worden een aantal werkoverleggen georganiseerd om de plannen op hun haalbaarheid te testen. Hierbij kennen de 3 verschillende plannen een eigen proces en inhoudelijke uitwerking.

Je kunt je voor de aankomende bijeenkomsten op de contactpagina aanmelden. Meer informatie over de plannen voor de 3 woonvormen vindt u via deze pagina.Documenten