Westers.nl

Waarom het onderzoek

Harkstede
Adres
Dorpshuisweg 36
9617EV Harkstede


Waarom het onderzoek

De Borgstee ontmoetingsomgeving in Harkstede


Haalbaarheidsonderzoek wordt gestart in maart
Inwoners van Harkstede en omgeving kunnen meedenken over nieuwe gebruiksmogelijkheden in het middengedeelte van De Borgstee om elkaar te ontmoeten bij activiteiten als bewegen, cultuur, horeca, preventie, sport, spel, zorg.

Multifunctionele accomodatie
De Borgstee in Harkstede is een multifunctionele accommodatie met voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang, sport en zorg. Het gebouw wordt deze zomer versterkt om het aardbevingsbestendig te maken, er worden bouwkundige en functionele verbeteringen zoals de ventilatie doorgevoerd. Ook worden duurzaamheidstappen gemaakt door voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van zonnepanelen en wordt het gebouw gasloos gemaakt. In het middengedeelte is ruimte beschikbaar om te herinrichten.

In het dorp wordt ervaren dat er krapte is in volwaardige ruimte voor het organiseren van activiteiten gericht op cultuur, horeca spel en zorg. Anders gezegd om elkaar te ontmoeten, samen deelnemen aan of genieten van georganiseerde activiteiten. Het vrijwilligersplatform InHarkstede heeft samen met de gemeente Midden-Groningen het initiatief opgepakt een haalbaarheidsonderzoek te starten naar gebruiksmogelijkheden gericht op wensen in het dorp.
De benodigde financiële middelen voor dit onderzoek zijn verkregen door subsidiebijdrages van de Provincie Groningen uit de regeling Zorg & Voorzieningen en een bijdrage van het Loket Leefbaarheid Groningen. Naast de financiële middelen zijn er 500 vrijwilligersuren van het vrijwilligersplatform Inharkstede begroot.

Bij gebruiksmogelijkheden moet worden gedacht aan bezigheden voor  jong en oud.
Ruimte voor kleine evenementen, toneel, film, muziek, sport en spel. Een plek om te lezen, koffie te drinken of te lunchen, (kook)workshops te houden, een werkplek te hebben, maar waar ook zorgaanbieders zich kunnen vestigen  

De voorbereidingen voor het onderzoek zullen begin maart worden afgerond. Inwoners van Harkstede en omgeving zullen in de maand maart in de gelegenheid worden gesteld ideeën in te brengen. Dit zal mogelijk worden gemaakt via een digitale enquête vanaf de websites van Dorpsbelangen Harkstede, vv Harkstede, tvv Argus en Inharkstede.nl. Huidige en potentiële nieuwe gebruikers zullen rechtstreeks worden benaderd.
Ook zal deze enquête schriftelijk of in een (tafel)gesprek kunnen worden ingevuld door contact op te nemen met Dorpsbelangen Harkstede per mail via  voorzitter@dorpsbelangenharkstede.nl  of T 06 2462 1491

In de periode april tm juni worden op basis van de aangeleverde ideeën in samenspraak met de gemeente Midden-Groningen (eigenaar van De Borgstee) schetsen gemaakt van haalbare gebruiksmogelijkheden  Zowel bouwtechnisch, maar ook financieel en misschien wel het belangrijkste, ook beheersmatig haalbaar. Hoe het traject er daarna uit gaat zien is afhankelijk van wat haalbaar is. De uitkomst van het onderzoek zal in ieder geval worden gecommuniceerd.

Het haalbaarheidsonderzoek is een initiatief van het vrijwilligersplatform InHarkstede. Het platform is in 2018 opgezet en is nu een samenwerking van Dorpsbelangen Harkstede, tafeltennisvereniging Argus en voetbalvereniging Harkstede.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via het mailadres

info@inharkstede.nl 


Rechtstreeks met Albert Koers T 06 3618 1267 of Sietze Greydanus T 06 5581 6816

Naar de vragenlijstDocumenten