Westers.nl

Vragenlijst

Vragenlijst

Ingediend door JanPMulderWesters op wo, 17/02/2021 - 16:42
Vragenlijst

Vragenlijst

Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in nieuw aan De Borgstee toe te voegen functies. We zijn op zoek naar uw idee!

Nu zijn alleen de kinderopvang, de bibliotheek en het consultatiebureau in het middengedeelte van De Borgstee gevestigd.

Het overgrote deel van de daar beschikbare ruimte wordt niet gebruikt. Zou het niet mooi zijn deze leegstaande ruimte te kunnen gebruiken voor het organiseren van activiteiten of gewoon elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.

De door u ingevulde gegevens worden anoniem verwerkt en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Het invullen van de vragenlijst is mogelijk tot en met 30 april.
 

Persoonlijke situatie

Persoonlijke situatie

Om goed te kunnen bekijken welke behoefte er bestaat voor nieuwe en betere gebruiksmogelijkheden van De Borgstee stellen we wat persoonlijke vragen.

Woont u in Harkstede, Meerstad, Lageland, Scharmer of Woudbloem?
Bijv.: 1234AB
Dit veld is verplicht
Activiteiten en inrichting van De Borgstee

Activiteiten en inrichting van De Borgstee

Deze vragen gaan over De Borgstee en de functies en veranderingen die zijn gewenst.  Er zijn open vragen waar uw eigen idee kan worden beschreven. 

Kent u De Borgstee?
Vindt u het een goed idee het middengedeelte van De Borgstee als ontmoetingsruimte in te richten?
Als er een ontmoetingsruimte met huiskamerfunctie komt, zou u daar gebruik van maken?
Vindt u dat er in De Borgstee meer aan culturele activiteiten moet worden gedaan?
Welke activiteiten zou u willen?
Leefbaarheid in de omgeving van De Borgstee

Leefbaarheid in de omgeving van De Borgstee

Eén ster is zeer slecht, vijf sterren is zeer goed.

Doelgroepen

Doelgroepen

Vragen voor bewoners uit de directe omgeving van De Borgstee

Bent u bewoner uit de directe omgeving van De Borgstee?

Vragen gericht op jongeren en jeugd

Maak je gebruik van de omgeving van De Borgstee?
Zou je in de 'nieuwe' Borgstee zelf ook komen als het lukt om te zorgen dat dit er komt?

Vragen gericht op sporters

Sport u wel eens in De Borgstee?
Zou u ook in het park rond De Borgstee sporten als de inrichting ervan wordt verbeterd?

Vragen gericht op ouderen

Heeft u voldoende sociale contacten met uw omgeving?
Is er een gemeenschappelijke ruimte of ontmoetingsruimte in de directe omgeving van uw woning?
Zo ja, maakt u gebruik van de gemeenschappelijke ruimte bij uw woning?
Zo nee, zou het voor u van toegevoegde waarde zijn als deze er komt in De Borgstee?

Zorgaanbod

Vragen voor zorgverleners en zorgontvangers

Levert u zorgondersteuning als professional?
Verleent u mantelzorg?
Maakt u gebruik van zorgondersteuning?
Vervolg

Vervolg

Dank voor het invullen van de vragenlijst, we kunnen u informeren over het vervolg.

Wilt u geïnformeerd worden over het vervolg, mogen we een email sturen?
Wilt u meedoen met het initiatief?
Bent u akkoord dat we de resultaten van uw vragenlijst in onze rapportage verwerken?