Westers.nl

Plan-bijeenkomsten


Plan-bijeenkomsten

Eerder zijn vragenlijsten verspreid en thema-avonden georganiseerd; de resultaten zijn samengevat in een nota van uitgangspunten die op drie ontwerp-avonden is besproken. Vervolgens zijn de uitkomsten vertaald en uitgewerkt in drie plannen voor nieuwe vormen van wonen in de dorpen Vriescheloo, Veelerveen en Wedde. Met als doel om langer kunnen blijven wonen in de dorpen (voor jonger en ouder) mogelijk te maken. Deze plannen zijn in de drie dorpen besproken om te testen of de uitgangspunten goed zijn verwerkt in de huidige plannen. En ook om te testen wie er belangstelling heeft om actief mee te doen aan de verdere uitwerking van de plannen. Een aantal bewoners heeft eerder aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan concrete uitvoering.

Elk plan heeft eigen inhoud en een passend eigen proces en tempo. Hieronder per plan de stand van zaken en een doorkijk naar het vervolg.

 

Pastoriebuurt Vriescheloo

  • Op dit moment worden in een samenwerking tussen de plaatselijke Kerkenraad, omwonenden, de dorpsraad en overige belangstellenden de plannen verder uitgewerkt. De Kerkenraad neemt het initiatief om de haalbaarheid in de tweede helft van 2023 verder te onderzoeken en vraagt hiervoor subsidie aan. Ook zal zij deels eigen gelden inbrengen om het plan naar een volgende fase te brengen. Doel is om richting winter 2023 een procedure bij de gemeente te starten voor bestemmingsplanwijziging. De belangstellenden die bij ons bekend zijn worden binnenkort uitgenodigd voor een volgende gezamenlijke bijeenkomst. Bent u belangstellend en nog niet als zodanig geregistreerd? Stuur een berichtje via de contactpagina.

Natuurlijk Wonen Veelerveen

  • Op maandag 11 september om 20:00 uur worden de huidige plannen voor het wonen achter het dorpshuis gepresenteerd in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20. Doel van de bijeenkomst is om de belangstelling te toetsen. Op basis van deze bijeenkomst wordt het vervolg, zowel qua proces als inhoud, verder vormgegeven.

Gemeentehuis Wonen Wedde 

  • Een groep inwoners is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van plannen voor wonen, voorzieningen en activiteiten in het voormalige gemeentehuis. De laatste bijeenkomst heeft geresulteerd in het selecteren van een groep inwoners die het bestuur gaat vormen van een entiteit die de plannen verder gaat ontwikkelen. Deze entiteit (stichting, coöperatie) kan in de latere aanbestedingsprocedure eventueel ook zelfstandig, namens het dorp, een bieding uitbrengen op het perceel en de opstallen. Belangstellenden die bij ons bekend zijn zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een volgende gezamenlijke bijeenkomst. Bent u belangstellend en nog niet als zodanig geregistreerd? Stuur een berichtje via de contactpagina.

De meest recente plannen voor Pastoriebuurt Vriescheloo en Natuurlijk Wonen Veelerveen vindt u onderaan deze pagina.

Aanmelden 

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst(en) waarbij u aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan eenvoudig door te reageren op mails die u van ons ontvangt, dan wel door een berichtje te sturen via de contact pagina. Voor koffie en thee wordt tijdens de bijeenkomsten gezorgd. 

Eventuele vragen en/of opmerkingen van uw kant zijn meer dan welkom. Ook wanneer u bent verhinderd maar wel wilt meedoen met het vervolg dan kunt u dit aangeven door ons een bericht te sturen via de contact pagina.


Met vriendelijke groet, en hopelijk tot binnenkort,

 

De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen

 

 

 

Bestanden

 

Natuurlijk Wonen Veelerveen 2023-04-24.pdf Pastoriebuurt Vriescheloo 2023-04-24 (2).pdf